Anselmo
López Carreira

Os Irmandiños. Textos, documentos e bibliografía
 Edición crítica (Historia)
 1991
 Edicións A Nosa Terra