Ángel de la
Cruz

O descenso do derradeiro ocaso
 Narrativa (Novela)
 maio de 2005
 Sotelo Blanco Edicións