Alicia
Fernández Rodríguez

Mamá pelicano
 Poesía
 outubro de 2020
 Edicións Espiral Maior. XIX Premio de poesía Fiz Vergara Vilariño