Alfonso
Álvarez Cáccamo

Enchen as augas, de Xosé María Álvarez Blázquez
 Tradución (Narrativa)
 1995
 Ir Indo Edicións