Alfonso
Álvarez Cáccamo

Xosé María Álvarez Blázquez
 Biografía
 1994
 Ir Indo Edicións