Alfonso
Álvarez Cáccamo

O Bandeira
 Narrativa (Relato breve)
 2003
 Edición dixital. Publicado por vez primeira en Novo do Trinque (Santiago de Compostela, 1997), pp. 13-23