Alfonso
Álvarez Cáccamo

Na flor do vento
 Poesía (Poemario)
 1999
 Edicións Espiral Maior