Alberte
Momán

Os quilómetros que percorremos dende aquela
 Poesía (Poemario)
 febreiro de 2012
 Toxosoutos