Alberte
Momán

Agora
 Poesía (Poema único)
 2008
 Premio de poesía do Concello de Ames 2008