Afonso
Becerra de Becerreá

9999
 Teatro
 2012
 Peza incluída no libro "Banqueiros", con texto prologal de Francisco Pillado Maior (coord.)
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 curta
 Int. Banco.
 1 feminina/s e 1 masculina/s
 Unha xubilada acode ao seu banco a retirar cartos e descobre que sufriu a estafa das participacións preferentes.