Afonso
Becerra de Becerreá

Manuel Lugrís Freire. Do texto ao escenario
 Teatro (Ensaio)
 xullo de 2006
 Coordinado por Manuel F. Vieites. Editorial Galaxia