Adolfo
Caamaño

Cris Canalla
 Narrativa (Novela)
 2009
 Edicións A Nosa Terra