Adela
Figueroa

Vento de amor ao mar
 Poesía
 2003
 Ediciós do Castro