María Xosé
Queizán

Misoxinia e Racismo na poesía de E. Pondal
 Ensaio
 setembro de 1998
 Edicións Laiovento