Marica
Campo

Memoria para Xoana
 Narrativa (Novela)
 2002
 Edicións Espiral Maior. Premio de Narrativa do Concello de Vilalba e Premio AELG en 2003