Margarita
Ledo

Mamá-Fe
 Narrativa (Relatos)
 1983
 Edicións Xerais