Xabier
Quiroga

Izan o da saca
 Narrativa (Novela)
 novembro de 2015
 Edicións Xerais. XXII Premio Literario San Clemente en 2016