Carlos
Callón

Amigos e sodomitas
 Ensaio
 2011
 Edicións Sotelo Blanco. Premio Vicente Risco de Ensaio 2011. Premio Fervenzas Literarias de Ensaio 2011