Xosé Manuel
Beiras

O atraso económico de Galicia
 Ensaio
 1972
 Galaxia