Marcos
Calveiro

Settecento
 Narrativa (Novela)
 2010
 Edicións Xerais