(1935 - 1992)

Antón
Avilés de Taramancos

As torres no ar
 Poesía
 1989
 Sotelo Blanco Edicións