Euloxio R.
Ruibal

A sonada e proveitosa enchenta do Marqués Ruchestinto no derradeiro século da súa vida
 Teatro
 1975
 Editorial Pico Sacro
 Santiago de Compostela

 Teatro textual
 Farsa
 Indeterminado. Variado
 media
 Sen definir
 2 feminina/s e 4 masculina/s
 Crónica das últimas horas de vida do Marqués Ruchestinto