Marta
Dacosta

As amantes de Hamlet
 Poesía
 2003
 Edicións Espiral Maior