Xoán Carlos
Domínguez Alberte

As horas luminosas
 Poesía
 xuño de 2005
 Edicións Follas Novas