Manuel
Lourenzo

A Velada de Londres
 Teatro
 1996
 Peza incluída no libro "Veladas indecentes"
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Casa londiniense
 1 feminina/s e 2 masculina/s
 Unha muller nova vive angustiada pola influencia do Conde Drácula no seu marido, ou triángulo amoroso entre parella e vampiro