Manuel
Lourenzo

Teatro mínimo
 Teatro
 1992
 Elsinor Teatro
 A Coruña

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 curta
 Int: Estudio. Apartamento. Plató. Camarín. Escenario baleiro. Ext: Rúa
 8 feminina/s e 7 masculina/s
 Colección de sete pezas breves, algunhas delas inéditas, con diferentes percorridos e temáticas; escritas entre 1985 e 1991