Bernardino
Graña

Se o noso amor e os peixes...
 Poesía
 1980
 Edicións Xerais. Premio Celso Emilio Ferreiro en 1978