Manuel
Lourenzo

A larva furiosa
 Teatro
 2003
 Peza incluída no libro "A larva furiosa. Adeus, Madelón". Deputación da Coruña
 Espiral Maior
 A Coruña

 Teatro textual
 Farsa
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Café. Espellos. Cine de barrio
 2 feminina/s e 4 masculina/s
 Nunha representación de ópera imaxinaria reúnense, dunha banda, axentes culturais e sociais, e da outra, as autoridades que determinan os destinos da Cultura

 1984
 Compañía Luís Seoane
 Xosé Manuel Rabón