Carlos Aurelio
López Piñeiro

Doutor pola Universidade de Vigo. Crítico, profesor, produtor, guionista e director de cine coa película Urxa (1989) como obra máis destacada. Presidente da Asociación de Empresas Produtoras Audiovisuais de Galicia (1989-1992). Premio de guión Carlos Velo 1992 da Xunta de Galicia. Premio de Investigación Provincia de Pontevedra 1996.

[Decembro, 2018]