Henrique
Monteagudo

Henrique Monteagudo (Muros, 1959)

Licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago (1981) e doutor en Filoloxía Galega pola mesma Universidade (1995), onde exerce como profesor desde 1982. É membro do consello de Redacción (desde 1988) e co-director (desde 2003) da publicación trimestal Grial. Revista Galega de Cultura.

É autor de numerosos traballos sobre filoloxía, lingüística, sociolingüística e historia social da lingua galega.

[Xaneiro, 2011]