Francisco
Álvarez Koki

Francisco Álvarez-Koki: A Guarda (1957)

Ten publicado en galego os seguintes títulos:

- [1980] Lexanías, edición do autor.

- [1989] Maruxía, edita concello de Tomiño.

- [1991] Máis aló de Fisterre, edición da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, (segunda edición, 2000, Deputación de Pontevedra.)

En castelán os seguintes:

- [1981] Poemas del verbo amar, edición do autor.

- [1982] Soliloquios del silencio, edición do autor.

- [1987] Para el amor pido la palabra, Madrid, editorial Betania, (2ª edición,1990, Editorial Lumen, Argentina).

- [1990] Sombra de luna , Ediciones Moria (Nueva York).

- [1994] Desde la otra orilla, edición do Concello de Tomiño.

- [1995] Entre dos aguas , editorial Latino Press.

- [1996] Entre tu cuerpo y mi cuerpo, Concello de A Guarda e Tomiño (2ª edición, 1997, Concello da Guarda).

- [1999] Nova Iorque en nove poetas (antoloxía) Casa da Cultura de Ecuador.

- [2000] Al Fin Del Siglo, Ollantay Press New York.

- [2000] Doce poetas entre rañaceus, Casa da cultura de Ecuador (antoloxía).

- [2000] Miradas de Nova Iork, Editorial El Vigia Granada (antoloxía).

- [2003] Para Abril e amantes, colección Tambo, Deputación Provincial.

- [2006] Seis narradores en Nueva York, Ediciones Dauro Granada.

- [2007] Entre tu cuerpo y mi cuerpo (antoloxía amorosa), edición da Deputación Provincial.

- [2007] Ratas en Manhattan, Sotelo Blanco edicións.

Ten sido antologado en distintas antoloxías e colabora en xornais de literatura de España, Portugal e Latinoamérica.