Manuel
Lourenzo

SOCIO DE HONRA DA AELG. Letra E 2007 - O Valadouro.

Biografía

Manuel Lourenzo nace en Ferreira do Valadouro (Lugo) no ano 1943. Dase a coñecer a inicios dos anos sesenta como autor dunha obriña titulada O moucho. Desde ese momento vai desenvolver unha intensa actividade como actor, dramaturgo, director teatral, conferenciante, tradutor e dinamizador de diferentes iniciativas teatrais.

Funda os grupos e compañías O Facho, Teatro Circo, Escola Dramática Galega, Compañía Luís Seoane, Elsinor Teatro e Compañía Casahamlet. Para alén de diferentes traballos para a radio, a televisión e o cinema, coordena e redixe, xunto con Francisco Pillado Mayor, varias publicacións (Cadernos da Escola Dramática Galega, Caderno do Espectáculo da Compañía Luís Seoane, Castrodouro-Teatro, Elsinor-Teatro, Revista Casahamlet) e diversos estudios historiográficos sobre a nosa dramaturxia (O teatro galego, Antoloxía do teatro galego, Dicionário do teatro galego).

A nómina de obras publicadas e/ou estreadas por Manuel Lourenzo ultrapasa os cincuenta títulos: Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca, Viva Lanzarote, A noite dourada de Mimí da Cora, Nosferatu, Xoana, Defensa de Helena, A paixón de Brenda Moore, Adeus Madelón, Electra, Magnetismo, Veladas indecentes, O circo da medianoite, Últimas faíscas de setembro, Lionel.O malestar do benestar, etc.

Traduce pezas dos clásicos gregos e de autores como Goethe, Büchener, Fassbinder, Heiner Müller e encena máis de cincuenta espectáculos de dramaturgos como Sófocles, Eurípides, Puschkin, Chekov, Strindberg, Brecht, Genet e de autores galegos como Castelao, Cunqueiro, Otero Pedrayo, Euloxio R. Ruibal, Xulio González, Xesús Pisón, Miguel Anxo Fernán-Vello...

Polo seu labor como escritor e director teatral ten recibido innúmeros galardóns: Premio de Teatro Infantil O Facho, Abrente, Ditea, Cangas, Xeración Nós, Rafael Dieste, Premio Nacional de Literatura Dramática do Estado e o Pedrón de Ouro, entre outros.

Actualmente dirixe na Coruña, con Santiago Fernández, o estudio teatral Casahamlet.

Curriculum

Nace en Ferreira do Valadouro (Lugo), 15-04-1943.

Escritor, director e actor teatral, profesor e conferenciante.

Profesor de E.X.B.

Licenciado en Interpretación polo Institut del Teatre de Barcelona.

Idiomas: galego, castelán, portugués, francés, alemán.

Colaborador na prensa diaria e en revistas especializadas de teatro: Primer Acto, Yorick, Antzerti, Escena, etc.

Relator en numerosos concursos teatrais.

Ten recibido numerosos premios de teatro como autor e director, así como literarios en xeral.

Iniciador e impulsor, nos años sesenta, del Teatro Independente Galego.

Tradutor dos clásicos gregos, así como de autores do noso tempo: Brecht, Fassbinder, M. Yourcenar, Genet, H. Müller, etc.

Impartiu cursos de teatro en diversas ciudades.

Fundador de: Grupo Teatral O Facho, Teatro Circo, Escola Dramática Galega, Compañía Luís Seoane, Clube Teatral Elsinor e Casahamlet.

1960

Lecturas:

- Lectura pública da súa obriña teatral O moucho, de M.L. (A Coruña. Asociación Cultural Iberoamericana).

1965

Funda o Grupo Teatral O Facho, chamado inicialmente Grupo Independiente de Teatro (G.I.T.)

Espectáculos:

- Primeiro espectáculo: Poemas, de Luís Pimentel; Cousas, de Castelao, e a farsa de Carlos Muñiz O cavalo do cavaleiro, con tradución propia. (Grupo Teatral O Facho. A Coruña, Sala de Exposicións de la Casa da Cultura, 20-08).

1966

Espectáculos:

- A feira dos criados, escena de "O señor Puntila ...", de Bertolt Brecht. (Grupo Teatral O Facho. Oza dos Ríos-A Coruña, Salón de baile).

- Programa Castelao-Carlos Muñiz (Grupo Teatral O Facho. A Coruña, Sociedade Cultural e Recreativa A Gaiteira).

- A las seis, en la esquina del Bulevar, de E. Jardiel Poncela. (Grupo Teatral Maxisterio. A Coruña, Escola de Maxisterio).

- O señor Bonhome e os incendiarios, de Max Frisch, tradución Henrique Harguindey Banet e Manuel Lourenzo II Certamen de teatro nuevo, do Concello da Coruña. (Grupo Teatral O Facho. A Coruña, Auditorio de "Festivales de España", sito en la Plaza de María Pita, 23-08).

- La cantante calva, de E. Ionesco, e La última cinta, de S. Beckett. (Agrupación Teatral Tespis. A Coruña, Casa da Cultura, 10-10).

- Sonata de Espectros, de A. Strindberg. (A.T. Tespis. A Coruña, Teatro Juan Canalejo).

Lecturas:

- Lectura pública: Escolma de textos de Castelao. (Grupo Teatral O Facho. A Coruña, Casa da Cultura, Sala de Exposicións).

Programas radiofónicos:

- Castelao (R.N.E.).

- Contos de Castelao (Radio Coruña).

- Santo Grial, de Nina Epton, traduc. Ramón Lugrís. (Radio Coruña).

1967

Funda Teatro Circo, o primeiro grupo teatral independiente galego.

Espectáculos:

- Historias para ser contadas, de Osvaldo Dragún; Historia del hombre que se convirtió en perro; H. de como nuestro amigo Panchito González se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica de África del Sur; Historia de un flemón, una mujer y dos hombres (Teatro Circo/A Coruña/Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos).

1968

Espectáculos:

- Oración, de F. Arrabal. (Teatro Circo. A Coruña, Sala Ronda de Nelle).

- Prometeo, de Esquilo-T. Circo, dramaturxia Manuel Lourenzo (Teatro Circo. A Coruña, Colexio Dominicos).

- Longa noite de pedra, de Celso Emilio Ferreiro. (Teatro Circo. A Coruña, Club Don Bosco).

- Chaperon, de Manuel Lourenzo (Teatro Circo. A Coruña, Academia Atlas, abril 1968).

1969

Espectáculos:

- O mandarín Bien-Fú/Tres irmáns parvas, de M. Lourenzo. (Teatro Circo. As Cruces-Sobrado, Escola Unitaria).

- Romaría ás covas do demo, de Manuel Lourenzo (Teatro Circo. A Coruña, Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos).

1970

Espectáculos:

- Terra en lume, poemas e cartas de Rosalía de Castro. Espectáculo prohibido pola censura. (Teatro Circo. A Coruña, Casa da Cultura, Sala de Exposicións, 18-09).

1971

Espectáculos:

- Crónica do sol de inverno, de Manuel Lourenzo (Teatro Circo. Gijón-Asturias, Instituto Feminino Doña Jimena, 15-05).

Publicacións:

- Crónica del sol de invierno, tradución do autor. (Primer Acto, nº 137. Madrid).

Premios:

- Estrelas e campás en Adelán. Primeiro Premio no IV Concurso Breogán de contos en lingua galega, do Centro Galego de Baracaldo. (Publicado no Programa de Festas).

1972

Espectáculos:

- Erros e ferros de Pedro Madruga, de Manuel Lourenzo. Prohibido pola censura. (Teatro Circo. Alfoz-Lugo/ Patio de Armas do castelo do Castro, 05-08).

- Romance, de Manuel Lourenzo (Teatro Circo. Vilaúde-Alfoz, Bar O Frenazo).

Publicacións:

- Tres hermanas tontas, de Manuel Lourenzo tradución do autor. (Yorick, Revista de Teatro, II Época - nº 53, Barcelona).

Premios:

- Caín e Abel volven á casa vella, Primer Premio no V Concurso Breogán de contos en lingua gallega do Centro Galego de Baracaldo. (Publicado no Programa de Festas).

1973

Espectáculos:

- Ipólito, de Eurípides-Teatro Circo. (Teatro Circo. A Coruña, Reunión Recreativa e Instructiva de Artesáns, 26-04-1973).

Dramaturxia:

- Entremés famoso sobre a pesca do río Miño, de G. Feixoo de Araúxo. (Teatro Circo. Marín-Pontevedra, Instituto Bacharelato).

Premios:

- O retorno de Cabo de Vela. 3º Premio de Cuentos. IV Jogos Florais Minho-Galaicos. Convívio de Guimarâes.

- Quen te governa, Lauréncio? 3º Premio en el VII Concurso de cuentos en lingua galega do Centro Galego de Baracaldo. (Publicado no Programa de Festas).

1974

Espectáculos:

- Zardigot, de Euloxio R. Ruibal, versión censurada. (Teatro Circo. Lugo, Círculo das Artes).

1975

Espectáculos:

- Macbeth, de W. Shakespeare, tradución e dramaturxia Manuel Lourenzo (Teatro Circo. Ribadavia, Igrexa da Magdalena).

Publicacións:

- Tacholas. (Ediciós do Castro. O Castro de Samoedo).

- Romería ás covas do demo (Teatro Galego. Pico Sacro. Santiago de Compostela).

Premios:

- Viaxe ao país de Ningures. Premio de Teatro Infantil O Facho, da Coruña.

- Correspondencia íntima. Primer Premio no VIII Concurso Breogán de Cuentos en lingua galega do Centro Galego de Baracaldo (Publicado no Programa de Festas).

1976

Espectáculos:

- A longa viaxe do capitán Zelta, de Xaquín Marín-Manuel Lourenzo (Teatro Circo. O Burgo-Culleredo-A Coruña, Universidade Laboral "Crucero Baleares", 12-06).

- Rosario Belda dirixe Viaxe ao país de Ningures (Grupo Teatral Semente. A Coruña, Colexio Compañía de María).

1977

Espectáculos:

- Montaxe Teatro Circo, de varios autores (Teatro Circo. Ribadavia, Local da A.C. Abrente, maio).

- Os vellos non deben de namorarse, de Castelao. (Teatro Circo. Sargadelos-Lugo, Auditorio).

Publicacións:

- Viaxe ao país de Ningures (Edit. Galaxia. Vigo).

Vídeo:

- Quelques fleurs de sainteté, de Jean-Pierre Jeanneson, para o Canal 1 da Televisión francesa. (Etnoloxía. Dirección de actrices).

Premios:

- Os vellos non deben de namorarse [Los viejos no deben de enamorarse] de Castelao. Premio Aula de Teatro da Universidade de Compostela ao mellor espectáculo galego do ano.

1978

Fundación da Sociedade Cooperativa Escola Dramática Galega.

Espectáculos:

- A benfadada historia de Pobre Bambolinas, de Julio González Lorenzo. (Escola Dramática Galega. A Coruña, Local da Escola Dramática Galega).

- Muller de mulleres, textos de Otero Pedrayo e A. Cunqueiro. (Escola Dramática Galega. A Coruña, Local Escola Dramática Galega).

- Malveira pon en escena O Mestre, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Malveira, de Cariño. Ribadavia, I. B., 24-06).

Publicacións:

- O teatro infantil galego (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 1. A Coruña).

Premios:

- Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca. Premio Abrente, de Ribadavia.

1979

Espectáculos:

- O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de A. Cunqueiro. (Escola Dramática Galega. A Coruña, Sala Ronda de Nelle).

- Edén, de Manuel Lourenzo (Escola Dramática Galega. A Coruña, Local da Escola Dramática Galega, 19-12).

- O demo no tellado (Lux in tenebris), de Bertolt Brecht. (Escola Municipal de Teatro. Narón, Local da Asociación de Veciños).

- A noite vai como un río, de A. Cunqueiro. (Escola Dramática Galega A Coruña, Local da Escola Dramática Galega).

- Ela, de Manuel Lourenzo (Escola Municipal de Teatro. Narón, Local da Asociación de Veciños).

- Recital Anxos de Cabalga, de varios autores. (A Coruña, Auditorio Caixa Galicia).

Publicacións:

- O teatro galego en colaboración con Francisco Pillado Mayor. (Ediciós do Castro. O Castro de Samoedo-A Coruña).

- A compañía galega Maruxa Villanueva, (en colaboración con F.P.M). (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 4. A Coruña).

Premios:

- Todos os fillos de Galaad. Premio de Teatro Infantil O Facho. A Coruña.

1980

Fundación da Compañía Luís Seoane.

Espectáculos:

- Coplas de Pardo de Andrade (Escola Dramática Galega A Coruña, Sala Ronda de Nelle).

- Schreck, investigación corporal. (Escola Dramática Galega. A Coruña, Local da Escola Dramática Galega).

- Dansen, de B. Brecht, versión galega de Miguel Pernas. (Compañía Luís Seoane. Sargadelos-Lugo, Auditorio, 04-08).

- As criadas, de Jean Genet, tradución Manuel Lourenzo-F.P.M. (Compañía Luís Seoane. A Coruña, Kiosko Alfonso, 05-11).

- Tino Rábade dirixe O Folión (11.07) e A mazá (Escola Dramática Galega A Coruña, Local da Escola Dramática Galega, verán).

Publicacións:

- El Folión (La Región. Ourense, 17-05).

- Dous perdidos nunha noite suxa, de Plinio Marcos, tradución Manuel Lourenzo-Ramón Rodríguez (Compañía Luís Seoane. Caderno do Espectáculo, nº 1. A Coruña. Estr. Compañía Luís Seoane A Coruña, Kiosko Alfonso).

- As criadas, op. cit. (Compañía Luís Seoane. Caderno do Espectáculo, nº 2. A Coruña).

- Esquema de farsa-Cara un teatro popular galego, de Luís Seoane, tradución Manuel Lourenzo (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 11. A Coruña).

Disco:

- Aló cando os animais falaban, guión e locución. (Ruada, casa discográfica galega. A Coruña).

Premios:

- Coruñés del Año - espectáculos. Español S.D.C. de Sta. Lucía.

- Testamenteiros, mención de honra no VIII Concurso de Obras Teatrais en Galego Abrente.

- Vinte poemas, Premio Ciudad da Coruña de poesía.

1981

Fundación da Sociedade Cooperativa Luís Seoane. Funda con Francisco Pillado Mayor a editorial Castrodouro-Teatro. Apertura da Sala Luís Seoane, 09-11.

Espectáculos:

- A casa das tres lúas textos de R. Otero Pedrayo, dramaturxia Manuel Lourenzo (Compañía Luís Seoane. A Coruña, Sala Luís Seoane, 26-08).

- Bamboliñas (II), de Julio González Lorenzo. (Escola Dramática Galega-Compañía Luís Seoane A Coruña, Sala Luís Seoane).

Publicacións:

- Traxicomedia do vento de Tebas enamorado dunha forca-Todos os fillos de Galaad. (Ediciós do Castro. O Castro de Samoedo-Sada-A Coruña).

- Edén e outros paraísos. Contén: Edén - A armadura - A ilusión da escena - Tres irmáns parvas - O folión - A vía láctea - Nove e medio - Tres - Toque de gloria - O costume - A mazá - Morte de Abel - O león e a tribu - A solución - O binóculo - Ninguén no país de nada (Colección Castrodouro-Teatro. A Coruña).

- A casa das tres lunas, op. c it. (Compañía Luís Seoane Caderno do Espectáculo, nº 3. A Coruña).

- A doncela guerreira, de Rafael Dieste, tradución Manuel Lourenzo (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 19. A Coruña).

Premios:

- Viva Lanzarote. Premio de Teatro Infantil O Facho. A Coruña.

- Aló cando os animais falaban. Premio Nacional do Disco (infantil).

1982

Espectáculos:

- Muller de mulleres (II), op. cit. (Compañía Luís Seoane A Coruña. Sala Luís Seoane, 19-01).

- A noite dourada de Mimí da Cora, de Manuel Lourenzo (Compañía Luís Seoane A Coruña, Sala Luís Seoane, 09-07).

- O aniversario, de A. Chekov, versión galega Manuel Lourenzo (Escola Dramática Galega A Coruña, Sala Luís Seoane).

- Entremés famoso sobre a pesca do río Miño, op. cit. (Grupo Teatral Semente. A Coruña, Colexio Compañía de María).

Publicacións:

- Viva Lanzarote (Ed. do Castro).

- Fedra, libreto para ópera, inspirado en Séneca. (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 28. A Coruña).

- A noite dourada de Mimí da Cora (Compañía Luís Seoane Caderno do Espectáculo, nº 4. A Coruña).

- Antoloxía do teatro galego, (en colab. con F.P.M.) (Ed. do Castro).

- Ulises, poemas. (La Voz de Galicia. A Coruña).

Traducións:

- Acto cultural, de J.I. Cabrujas. (Estr. Teatro da Mari-Gaila. Elx-Alacant).

Premios:

- Ulises. Premio O Facho de poesía. A Coruña.

- Santuario. Premio Celso Emilio Ferreiro de poesía. Vigo.

1983

Espectáculos:

- Edipo Rei, de Sófocles, versión galega e dramaturxia, Manuel Lourenzo (Compañía Luís Seoane Sitges, Teatre Prado).

Publicacións:

- O castelo do Conde Dragón, teatro chinés, versión galega e dramaturxia Manuel Lourenzo (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 37. A Coruña).

- Santuario, poemas. (Ed. do Concello de Vigo).

Premios:

- Edipo Rei. Premio Artur Carbonell, del XVI Festival Internacional de Teatre de Sitges.

1984

Espectáculos:

- Xulia, de A. Strindberg, versión galega e dramaturxia. Manuel Lourenzo (Compañía Luís Seoane A Coruña, Sala Luís Seoane).

- Fausto, lenda áurea dos santos da montaña, dramaturxia Manuel Lourenzo sobre textos de Goethe e Marlowe. (Compañía Luís Seoane, en coprodución co Centro Dramático Galego. A Coruña, Sala Luís Seoane).

- Entremés famoso sobre a pesca do río Miño (II), de G. Feixoo de Araúxo. (Grupo Teatral Titiriteiros do Norte. A Coruña, Colegio Público Labaca).

- Cacharela pon en escena A ilusión da escena, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Cacharela. Vigo).

- Saíñas pon en escena Viva Lanzarote, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Saíñas. Xove-Lugo, Grupo Escolar).

Traducións:

- Woyzeck, de G. Büchner. (Estr. Centro Dramático Galego. A Coruña, Teatro Rosalía de Castro).

Premios:

- Medea dos fuxidos. Premio Sociedade Filantrópico-dramática, de Ribadeo.

- O segredo da illa Troneira. Premio Ayuntamiento de Xove.

- A larva furiosa. Bolsa de Traballo da Consellería de Educación e Cultura da Xunta de Galiza.

- Edipo Rei. Premio á mellor dirección no Primer Festival Internacional de Teatro de Ribadavia.

1985

Espectáculos:

- O segredo da illa Troneira, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Saíñas. Xove, Grupo Escolar).

- Bamboliñas (III), de X. González Lorenzo. (Grupo Teatral Titiriteiros do Norte. A Coruña, Colexio Público Labaca).

- O rei aborrecido, de Xesús Pisón. (Compañía Luís Seoane A Coruña, Sala Luís Seoane, 22-07).

- Xosé M. Rabón dirixe A larva furiosa, de Manuel Lourenzo (Compañía Luís Seoane en coprodución co Centro Dramático Galego A Coruña, Sala Luís Seoane).

- Xulio Lago dirixe Xoana, de Manuel Lourenzo (Compañía Dorotea Bárcena, despois Teatro do Atlántico. Santiago de Compostela, Colexio La Salle, 31-07).

Premios:

- Defensa de Helena. Premio Teatro de Cámara Ditea. Santiago de Compostela.

1986

Espectáculos:

- Forzas eléctricas (Compañía Luís Seoane Santiago de Compostela, Aula de Cultura de Caixa Galicia).

- Mozart e Salieri, de A. Puschkin, versión galega Manuel Lourenzo (Escola Dramática Galega, Compostela, Aula de Cultura de C.G.).

- Invasión, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Titiriteiros do Norte. A Coruña, Colexio Público Labaca).

Publicacións:

- O segredo da illa Troneira (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 61. A Coruña).

- Nosferatu (o canto do vampiro). (Revista , da Asociación de Escritores en Lingua Galega, nº 1. Vigo).

Traducións:

- A maravillosa historia de Marly, a vampira de Vila de Cruces, de Carlos Queiroz. (Estr. Teatro do Atlántico. Santiago de Compostela, Aula de Cultura de Caixa Galicia. Public. no Programa do Espectáculo).

Cine:

- O señor Quilmes, de Miguel Míguez. (Actor).

- Esperanza, de Chano Piñeiro (Actor).

Premios:

- Como un susurro. Premio Obras Teatrales do I Festival de Teatro Cómico e Festivo. Cangas do Morrazo-Pontevedra.

- O soño das cidades. Premio de Teatro Infantil O Facho.

1987

Espectáculos:

- Otro mundo, de Manuel Lourenzo (Compañía Norberto Di Giorno. A Coruña, Sala Luís Seoane).

- Aquela historia de Bly, de Manuel Lourenzo (Compañía Luís Seoane Ribadavia, Praza de Sto. Domingo).

- Nosferatu, de Manuel Lourenzo (Escola Dramática Galega O Castro de Samoedo, Auditorio de Cerámicas do Castro).

- Gracias, señor vampiro, de Ibán Toxeiro. (Grupo Teatral Titiriteiros do Norte. A Coruña, Colexio Público Labaca).

Publicacións:

- Defensa de Helena (Editorial Sotelo Blanco. A Biblioteca do Arlequín, nº 4. Barcelona).

- O retrato, no tomo Monólogos (Ed. Sotelo Blanco. A Biblioteca do Arlequín, nº 2. Barcelona).

- Dicionário do Teatro galego, (en colab. con Francisco Pillado Mayor ). (Ed. Sotelo Blanco. Barcelona).

Cine:

- A esperanza, de Miguel Míguez.

- Novo de Parmuíde, de Roberto Vidal Bolaño.

1988

Espectáculos:

- Espectros, textos de R. Otero Pedrayo, dramaturxia Manuel Lourenzo (Centro Dramático Galego Santiago de Compostela, Teatro Principal).

- Como as camisas de liño, textos de R. Otero Pedrayo, dramaturxia Manuel Lourenzo (Escola Dramática Galega)

- O Grupo teatral do Instituto Rosalía de Castro pon en escena O retrato, de Manuel Lourenzo (Santiago de Compostela, Instituto Rosalía de Castro).

- Os amante de Verona, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Titiriteiros do Norte. A Coruña).

- A Compañía Amaro, da Coruña, realiza a montaxe de Fedra, de Manuel Lourenzo, baixo a dirección de Manuel Bouzón.

Publicacións:

- A paixom de Brenda Moore (Algália, Revista de la Associaçom Galega da Língua, nº 15, otoño).

- Quartett, de Heiner Müller, tradución de Manuel Lourenzo (Estr. Teatro do Atlántico. Santiago de Compostela, Teatro Principal).

Cine:

- Del Miño al Bidasoa, de José Briz. (Actor).

Premios:

- O bosque mágico de xabarín. Premio de Teatro Infantil O Facho. A Coruña.

1989

Espectáculos:

- Adeus, Madelón, de Manuel Lourenzo (Escola Dramática Galega O Burgo-Culleredo-A Coruña, Universidade Laboral, 12-06).

Publicacións:

- Unha man de vento contra o mar. (I Xornadas de Teatro na Radio. Ed. Caixa Galicia. Lugo).

Traducións:

- Liberdade Bremana, de R.W. Fassbinder. (Estr. Teatro do Atlántico. O Burgo-Culleredo-A Coruña, Universidade Laboral. Public. no programa do espectáculo).

Vídeo:

- Herminia da Ponte, de Xosé A. Cermeño. (Actor).

1990

Funda o Clube Teatral Elsinor.

Espectáculos:

- A canción do deserto, de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 14-06).

Publicacións:

- Ulises, op. cit. (no libro Concurso Nacional de Poesía O Facho (1978-1989). Ediciós do Castro. Poesía).

Vídeo:

- Roque das Goas, de Xosé A. Cermeño. (Actor).

- Morosos, de R. Vidal Bolaño. (Actor).

- Papá amante, de Euloxio R. Ruibal. (Actor).

Audio:

- Participación na Escolma Poético-Musical Galega, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Premios:

- Premio Festival de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, pola súa aportación ao teatro galego.

1991

Espectáculos:

- A sensación de Camelot, de Manuel Lourenzo (Teatro do Alvardán. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo).

- A casa dos afogados, de Miguel Anxo Fernán-Vello. (Centro Dramático Galego Compostela, Teatro Principal, 06-02).

- Unha idea xenial para acabar coa guerra, de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 26-06).

- Agamenón en Áulide, primeira parte do espectáculo Ocasos. (Teatro do Atlántico. Pontevedra, Teatro Principal).

Publicacións:

- Xoana (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 91. A Coruña).

- Agamenón en Áulide, 1ª parte do espectáculo Ocasos, de Teatro do Atlántico. Publicado no programa do espectáculo).

- Forno de teatro fantástico. Contén: Patricio e a fada - A sensación de Camelot - O almacén dos artistas - O soño das cidades - O bosque máxico de xabarín. (Ediciós do Castro).

- O soño dos homes sentados-Por un lenzo de Laxeiro. (No libro Homenaxe a Laxeiro de Escritores e Artistas de Galicia, relatos, (Ed. Galería de Arte Citania. Santiago de Compostela).

Traducións:

- Clitemnestra e o crime, de Marguerite Yourcenar, 2ª parte do espectáculo Ocasos, op. cit.

- O oso e O canto do cisne, de A. Chekov, versión galega e dramaturxia de Manuel Lourenzo (Espectáculo Chekov, Chekov. Escola Dramática Galega. Santa Cruz-Oleiros-A Coruña, Auditorio Municipal).

Cine:

- A sorte cámbia?, de Héctor Carré. (Actor). Premio Colectivo de interpretación no Festival de Alcalá de Henares.

- O caso da galiña aforcada, de Miguel Gato. (Actor).

Premios:

- O hóspede escandinavo. Bolsa de traballo da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galiza para obra narrativa.

- I Premio no Certame Galego de Teatro Xuventude de Lugo, por A sensación de Camelot. (Teatro do Alvardán).

1992

Espectáculos:

- Ei, Feldmuhle!, de Xesús Pisón. (Escola Dramática Galega A Coruña, Teatro Rosalía de Castro).

- O imortal, de Xesús Pisón. (Teatro do Alvardán. A Coruña, Sala Ronda de Nelle).

- O camiño das estrelas, textos de Manuel Lourenzo, Xesús Pisón, Lino Braxe e Flor Maceiras. (Clube Teatral Elsinor. Boiro, Casa da Cultura, 20-11).

- Xoán Cejudo dirixe Tatuaxe (O binóculo II). (Pífano. Compostela, Teatro Principal, 16-05).

Publicacións:

- Teatro Mínimo. Contén: Laura - A paixom de Brenda Moore - Mario e Manfredo (1ª parte) - Como un susurro (II) - A canción do deserto - O binóculo (II) - Aquela rúa. (Elsinor-Teatro. A Coruña).

- Mensaxe do día universal do teatro, lido en Compostela, Instituto Galego da Información.

Cine:

- O café dos ollos verdes, de Antonio F. Simón. (Actor).

Audio:

- Aló cando os animais falaban. Fonoteca de El Correo Gallego.

- Colaboración na gravación Contos populares. Fonoteca de El Correo Gallego.

Premios:

- Galego do Mes, de El Correo Gallego. Santiago de Compostela.

- Lux in tenebris. Premio de narrativa Pub Combo. A Coruña.

1993

Espectáculos:

- A velada de Londres, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Universitario. A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 30-03).

- Dezde Bóznia con amor, de Manuel Lourenzo (Carlos Sante) e Spanish pelotón, de Manuel Lourenzo (Os Quinquilláns). (Festa do teatro antimilitarista. Santiago de Compostela, Sala NASA, 19-05).

- Transformeixon, teatro de rúa. (Os Quinquilláns. Laxe, Praza).

- Morte accidental de Hamlet, de Manuel Lourenzo (Teatro do Alvardán. A Coruña, Sala Ronda de Nelle).

- Mario e Manfredo (I-II) e Nengún amigo para o blues (Clube Teatral Elsinor. Sargadelos-Lugo, Auditorio, 12-08. E A Coruña, Sala Ronda de Nelle, versión final, 20-10).

Publicacións:

- A velada de Londres (extracto). (Gaveta, revista universitaria, nº 4. A Coruña).

Premios:

- O xardín dos contos. Premio Xeración Nós, da Mancomunidade de Municipios da Ría de Ferrol. (Estr. Teatro Galileo. Mugardos, Casino).

- A lexión sonámbula. Finalista no I Concurso de Obras Teatrais Inéditas Camiño de Santiago.

1994

Espectáculos:

- Electra, de Eurípides, versión galega e dramaturxia Manuel Lourenzo (Escola Dramática Galega-Uvegá Teatro, I.G.A.E.M. A Coruña, Estación Marítima, 01-03).

- Liturxia de Tebas, de Manuel Lourenzo (Manuel Lourenzo Compostela, Sala Galán, na serie CURTOS).

- Na brétema, Seoane, poemas de Luís Seoane, dramaturxia Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. Ponteceso, Instituto de Bacharelato, 13-05).

- O avión paranoico, de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor-Teatro do Alvardán. Santiago de Compostela, Sala Galán, 21-12).

- Roberto Salgueiro dirixe Cando chega decembro, de Manuel Lourenzo (Aula de Teatro do Vicerrectorado de E. U. de Compostela. Compostela, Teatro Principal, 03-02).

- Participación como actor, no papel de Stanislavski, no espectáculo do Centro Dramático Galego Os aprendices de bruxo.

Publicacións:

- O xardín dos contos, op. cit. (Programa do Espectáculo. Impr. Sta. Rita, S.L. Xubia, Dep. Leg. C.- 126-1994).

- Electra (Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 103. A Coruña).

Cine:

- El baile de las ánimas, de Pedro Carvajal. (Actor).

- Dame fuego, de Héctor Carré. (Actor).

Premios:

- O milagre vintetrés, Accésit II Concurso de Obras Teatrais Inéditas Camiño de Santiago.

1995

Funda, con Francisco Pillado Mayor, a colección Cadernos de teatro.

Espectáculos:

- Copenhague, de Xosé Cid Cabido e Andrés A. Villa, premio A. Cunqueiro 1992. (Uvegá Teatro. Vigo, Auditorio Cidade de Vigo, 10-02).

- Teño medo, de Manuel Lourenzo (Cinco + 1. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo).

- Venenos (A vía láctea/Como Jekyll e Hyde), de Xesús Pisón, Premio Rafael Dieste, 1994. (Uvegá Teatro. A Coruña, Teatro Rosalía de Castro).

- Actor profisional bantante ben relacionado e con idiomas, de M. Lourenzo. (Clube Teatral Elsinor. Santiago de Compostela, Sala Galán).

- O auténtico oeste, de Sam Shepard. (Balea Blanca. A Coruña, Fórum Metro).

Publicacións:

- O perfil do crepúsculo. Contiene: Liturxia de Tebas - Agamenón en Áulide - Os persas (Cadernos de Teatro, nº 1. A Coruña).

- A sensación de Camelot. (Teatro nas Aulas, nº 1. Asociación Sócio-Pedagóxica Galega. A Coruña).

- Dezde Bóznia con amor. (Mosca, nº 2, revista. A Coruña).

- A lexión sonámbula, op. cit. (Colección Sempre no Camiño. Hércules de Ediciones, S.A.-Consellería de Cultura. Dirección Xeral de Promoción do Camiño de Santiago. Compostela).

Traducións:

- Casa de bonecas, de H. Ibsen. (Estr. Teatro do Atlántico. Narón-A Coruña, Casa da Cultura).

1996

Espectáculos:

- Hostia, de Armando Cotarelo Valledor. O canto de Vilavella, de M. Lourenzo. (Centro Dramático Galego, Ferrol, Teatro Xofre).

- Galeguidade, curto de teatro, de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. Compostela, Sala Galán, 06-07).

- A estratexia do narco, de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. Sargadelos, Auditorio, 07-08).

- Pa, de Vicente Montoto. (Uvegá Teatro. Betanzos, Aula Municipal de Cultura).

- Roberto Salgueiro dirixe A velada espectral de Mister Peabody, de Manuel Lourenzo (Aula de Teatro de la USC. Santiago de Compostela, Teatro Principal).

- O regreso, de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. Padrón, Centro Social, 17-11).

Publicacións:

- Veladas indecentes. Edicións Laiovento Teatro, 79. Santiago de Compostela

- Magnetismo. Deputación Provincial de A Coruña. A Coruña, 1996.

Premios:

- O avión paranoico. 2º premio no VII Certame Galego de Teatro Xuventude 96. Lugo.

- Magnetismo. Premio de teatro Rafael Dieste 1996.

1997

Espectáculos:

- A nosa relación coa arte, (curto), de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. Compostela, Sala Galán, 30-04).

- Unha noite en Elsinor, de Cunqueiro-Shakespeare-H. Müller, tradución M. Lourenzo. (Clube Teatral Elsinor. Sargadelos, Auditorio, 07-08).

- Magnetismo, de Manuel Lourenzo ( Uvegá Teatro. Carballo, Cine Rega, 01-10).

- Carlos Biscaíño dirixe No parque [Concerto] (Barralivre. A Coruña, Café Marfil.)

- Carlos Biscaíño dirixe Concerto (Barralivre. Boiro, Casa da Cultura).

Publicacións:

- Mario e Manfredo, en Monólogos (4). Asociación de Autores de Teatro. Departamento de Publicaciones. Madrid.

- Sobre a orixe e a función da dirección escénica e outros esquemas. En el libro de Manuel F. Vieites Teoría e técnica teatral. Edicións Laiovento. Ensaio, 97. Santiago de Compostela.

- O circo de medianoite. AS-PG, A Nosa Terra, A Nosa Literatura, 45. Vigo.

Traducións:

- As troianas, de Eurípides. (Estr. Espello Cóncavo. Narón, Casa da Cultura).

Cine:

- Isolina do Caurel, de Chema Gagino. (Actor).

- Aínda máis difícil, de Ángel de la Cruz. (Actor).

Outros:

- Pablo Rodríguez publica: Manuel Lourenzo. Vivir para o teatro. (Uvegá Teatro. Santiago de Compostela).

Premios:

- Premio Nacional de Literatura Dramática, por Veladas indecentes.

1998

Creación, con Santiago Fernández, de Casahamlet, Estudio de Teatro. (A Coruña, Club Universitario, 12-03).

Espectáculos:

- Contos da Cabana (Trincheira, Falta Hamlet, Actriz abandonada polo seu espectador, Varón), de Manuel Lourenzo (Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela. Compostela, Centro Dramático Galego)

- Zocos, de Vicente Montoto e Manuel Lourenzo (Uvegá Teatro. Carballo, Cine Rega).

- Contos da terraza I (Amante póstumo), de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. Compostela, Sala Galán, 10-06).

- Contos da terraza II (O regreso e Amante póstumo), de Manuel Lourenzo (Clube Teatral Elsinor. A Coruña, Café Marfil, 02-07).

- Textos de Otero Pedrayo (Oda ao xamón e O borracho), por Manuel Lourenzo (Bergondo-A Coruña, Pazo de Mariñán, 18-07).

- Manuel Geraz dirixe O jardim dos contos, de Manuel Lourenzo, versión portuguesa de Alexandre Pasos (Teatro do Noroeste, de Viana do Castelo. Viana do Castelo, Teatro Municipal Sá de Miranda, 13-02).

- Pedro Pablo Riobó dirixe O armacén dos artistas, de Manuel Lourenzo (Taller de Teatro do Instituto María Soliño. Cangas do Morrazo, Colexio Eduardo Pondal).

- Plenilunio, O universo poético de Chus Pato. (Casahamlet. A Coruña, Auditorio Caixa Galicia, 14-12).

Publicacións:

- Fragmentos (Thomas Bernhard, Paisaxe, O reino de atrás, Mercadoría, Babel), en galego e castelán. Revista Art Teatral. Cuadernos de minipiezas ilustradas. Año X, nº 10. Valencia.

- A conquista da cripta (fragmento). La Voz de Galicia. Culturas. A Coruña, 09-06.

- A conquista da cripta. Ediçoes Tema. Lisboa. Texto completo. Traducion Alberto Augusto Miranda.

- Magnetismo. (Fragmento, tradución ao castelán polo autor), en La Nueva Dramaturgia Gallega, de Manuel F. Vieites. Publicacións da Asociación de directores de Escena de España. Serie "Debate", nº 7. Madrid.

- Contos de O Valadouro, con Xesús Pisón e Isaac Ferreira . Ed. A Nosa Terra. Nós os galegos. Vigo, Agosto.

Dramaturxia:

- Peter Pan, de J. M. Barrie, tradución galega de Denís López. (Espello Cóncavo. A Coruña, Teatro Rosalía de Castro, 21-08).

Traducións:

- Estación/Estaçao Mahagonny (personajes que falan galego ou español), da adaptación portuguesa da obra de B. Brecht, realizada por Alexandra Moreira da Silva. (Teatro do Noroeste, Viana do Castelo -Teatro do Noroeste, de Compostela - Centro Dramático Galego. Pontevedra. Auditorio del Palacio de Congresos e Exposiciones, 25-04).

Vídeo:

- Actor, na serie televisiva de Antón Reixa Mareas Vivas. (Vídeo Voz).

Premios:

- Marisa Soto (II Premios de Teatro María Casares), da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena. (A Coruña, Teatro Rosalía de Castro, 30-03).

- Voz del año de la cultura. La Voz de Galicia. (Lugo, Gran Hotel, 24-04).

- Lucense del año. Cultura. El Progreso. (Lugo, Gran Hotel, 13-06).

1999

Espectáculos:

- A doncela guerreira, de Rafael Dieste, tradución e dramaturxia M. Lourenzo. (Casahamlet. A Coruña, Teatro Colón, 03-05).

- José Boavida dirixe O regresso, tradución Alberto Augusto Miranda. (Comédias de Lisboa. Lisboa. Sociedade Guilherme Cossoul, 22-05).

- Alexandre Passos dirixe e interpreta Agammenon em Áulida, versión portuguesa de A. Passos. (Viana do Castelo, Antigos Paços do Concelho).

- Cilha Lourenço e Santi Fernández dirixen O soño das cidades, de Manuel Lourenzo (Casahamlet. A Coruña, Fórum Metro, 26-05).

- A velada de Londres, de Manuel Lourenzo (Casahamlet. Carballo, Cine Rega, 02-12).

Publicacións:

- Falta Hamlet. Casahamlet, Revista de Teatro, nº 1. A Coruña. Maio.

- Amante póstumo. Enclave, Revista galega de política e pensamento, nº 5. Verán.

- Veladas indecentes. Tradución español: Carlos Penela. Argitaletxe HIRU, S. L., Hondarribia (Guipúzcoa).

Vídeo:

- Actor na serie Mareas vivas.

Premios:

- Últimas faíscas de setembro. Premio de Teatro Rafael Dieste, 1999.

2000

Espectáculos:

- A velada de Londres, de Manuel Lourenzo (Casahamlet. Lisboa, Sociedade Guilherme Cossoul, 28-01).

- Ricardo M. Fernández dirixe O soño das cidades, de Manuel Lourenzo (A Coruña, Instituto de Elviña, 02-03).

- Fillos do vento. Textos de A. Cunqueiro e A. R. Castelao. (Casahamlet. San Cibrao, Casa da Cultura, 25-04).

- Cilha Lourenço e Santi Fernández dirixen O jardín dos contos, de Manuel Lourenzo (Casahamlet. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, 27-04).

- Margarita Cachaza dirige Fedra, de Manuel Lourenzo (Vichelocrego Teatro. Gondomar, IES Auga da Laxe, 12-05).

- Petit Récital de Poésie Médievale et Romantique Galicienne, de varios autores. (Casahamlet. Alloue-Charente, Maison du Comedien Maria Casarès, 01-07).

- Xoán R. Teixeira López dirixe Magnetismo, de Manuel Lourenzo (Ribadeo, Auditorio, 18-09).

- Últimas faiscas de setembro, de Manuel Lourenzo (Casahamlet. A Coruña, Teatro Colón, 29-11).

Publicacións:

- Últimas faíscas de setembro. Deputación Provincial de A Coruña. A Coruña, 2000.

- Lionel, o malestar do benestar. En el tomo Dez anos de teatro galego (1990-1999), de Cilha Lourenço e Carlos Biscaíño. Edit. Abano. Ourense.

- Pensar co corpo. Manuais Casahamlet, Teatro, nº 1. Deputación Provincial da Coruña. A Coruña, 2000.

Lecturas e outros:

- Actor en A estrela e o vento. Poesía Galega dos séculos XIX e XX. Dir. Santiago Fernández. (Casahamlet. Carral, Igrexa Parroquial, 26-02).

- Lector en Don Hamlet, de A. Cunqueiro. Dir. Santiago Fernández. (Casahamlet. Arteixo, Casa da Cultura, 11-04).

- Dirección de A noite vai como un río, de Álvaro Cunqueiro. (Casahamlet. Miño, Centro Social do Parque, 29-04).

- Dirección de Lionel, de Manuel Lourenzo (Lectura). (Casahamlet. A Coruña, Fórum Metro, 28-11).

Vídeo:

- Actor na serie Mareas vivas.

2001

Espectáculos:

- José Boavida dirixe O binóculo, de Manuel Lourenzo. Versión portuguesa de Alberto A. Miranda. (Grupo Altacena. Lisboa, Sociedade Guilherme Cossoul, 15-02).

- Daniel Martínez dirixe A canción do deserto, de Manuel Lourenzo (Agrupación Teatral Mariñán. Curtis, I.E.S., 29-03).

- Margarita Cachaza dirixe O monte máxico de xabarín, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Vichelocrego. Gondomar, IES Auga da Laxe, 15-06). 2º Premio Especial á mellor representación en galego no Certame de Teatro Xuventude, de Lugo.

- A sensación de Camelot, de Manuel Lourenzo (Grupo Teatral Raiolas, de Alfoz. Alfoz, patio de armas do castelo do Castro, Semana Medieval, agosto 2001).

- Ramiro Neira dirixe Amante póstumo, de Manuel L ourenzo (Grupo Teatral Alexandre Bóveda. A Coruña, Teatro Rosalía de Castro, 29-11).

- Manolo Otero dirixe Últimas faíscas de setembro, de Manuel Lourenzo, en castelán. (Madrid, Casa de Galicia, 29-11).

- Hamlet e familia, textos de A. Cunqueiro, W. Shakespeare e H. Müller. (Casahamlet. Tabeaio-Carral, Sociedade Xente Nova, 28-12).

Publicacións:

- O Can, en O can, o libro e o espello. Casahamlet, Revista de Teatro, nº 3. A Coruña, maio 2001.

- Frouseira, en San Lourenzo 2001. Foz.

Lecturas:

- O circo da medianoite, de Manuel Lourenzo (Casahamlet. A Coruña, Portas Ártabras, 12-05).

- O can, o libro e o espello. Misterio charentés, de M. Lourenzo, Xesús Pisón e Miguel Anxo Fernán-Vello. (Casahamlet. A Coruña, Portas Ártabras, 15-06).

Vídeo:

- Actor na serie Mareas vivas.

Cine:

- Actor no filme O lápis do carpinteiro, de Antón Reixa.

Premios:

- Ribadavia. Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.

- Pedrón de Ouro.

2002

Espectáculos:

- Escuro Enigma eu son. Recital-concerto. Poemas de E. Pondal e música de Brandam. (Casahamlet. Laxe, Casa da Cultura, 18-05).

- Animal vacío, de Xesús Pisón. (Casahamlet. Outes, Centro Social, 20-10).

- Daniel López Castro dirixe e interpreta Mario y Manfredo, de Manuel Lourenzo. Tradución de Daniel López Castro e Ana Carril. (Bagoada. Madrid, Temple Bar, 13-02).

- Santi Fernández dirixe O bosque máxico de xabarín, de Manuel Lourenzo (Casahamlet Xuvenil. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, 06-05).

- Cilha Lourenço dirixe O avión paranoico, de Manuel Lourenzo (Casahamlet Xuvenil. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, 06-05).

- Lino Braxe dirixe Nai Produtora, de Manuel Lourenzo, no espectáculo Historia de amores e guerras. (Memorial Ibán Toxeiro. A Coruña, Teatro Rosalía de Castro, 31-10).

Publicaciones:

- A proba, Leria habitual de Hamlet e Actriz abandonada polo seu espectador. Casahamlet, Revista de Teatro, nº 4. A Coruña, maio 2002.

Dramaturxia:

- Animal vacío, de Xesús Pisón. (Casahamlet. Outes, Centro Social, 20-10).

Lecturas e outros:

- Margarita Menéndez dirixe a lectura dramatizada de El glaciar, de Manuel Lourenzo. Tradución do autor. (S.G.A.E. VII Muestra de Dramaturgia Española Contemporánea. Madrid, Sala Manuel de Falla, 08-04).

- Recitador no espectáculo poético-musical Canta, se queres, na lingua que eu falo, sobre poemas de Rosalía de Castro. (Coral Polifónica Follas Novas. A Coruña, Teatro Rosalía de Castro, 21-04).

- Relator de: "El teatre independent a Galicia", en El Teatre Independent. La Memòria Històrica: Del anys 60 al present. ¿Continuïtat o trencament? Universitat de Barcelona. (Campus Pedralbes). Facultat de Geografía i Història, Salón de Grados. Barcelona, 13-11.

Cine e vídeo:

- Actor no filme Entre bateas, de Jorge Coira.

- Actor na serie Mareas vivas.

- Actor na serie Terra de Miranda, de Chema Gagino e Jorge Coira.

[Febreiro, 2002]