Víctor Campio
Pereira

O aire, a luz e o canto
Xénero: Poesía
Publicación: 2008
Observacións: O volume contén dous poemarios éditos, O ar que nos leva (1987) e Perdida luz (2000), e dous inéditos