Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: Compostela
Ano de gravación: 2006
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea (A Coruña)
Ano de gravación: 2015
Lugar de gravación: Museo do Pobo Galego (Compostela)
Ano de gravación: 2009