Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2008