Videoteca de obras

destacados

Gravado en: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña), 2007
Gravado en: Fundación Luís Seoane (A Coruña), 2007
Gravado en: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela), 2010