Videoteca de obras

destacados

Gravado en: Sede da Fundación Caixa Galicia (Vigo), 2009
Gravado en: Libraría Torga (Ourense), 2009