Suso
Díaz

Salgueiro Maia. A liberdade non é unha utopía
Xénero: Poesía
Publicación: abril de 2017
Observacións: O libro recolle poemas en portugués, español, galego, catalán e éuscaro