Carlos
Callón

Amigos e sodomitas
Xénero: Ensaio
Publicación: 2011
Observacións: Sotelo Blanco. Premio Vicente Risco de Ensaio 2011. Premio Fervenzas Literarias de Ensaio 2011