Armando
Requeixo

Poemas do Carricanto, de Fernando Pérez-Barreiro (editor)
 Poesía
 decembro de 2017
 Edicións Espiral Maior.