(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

O rastro que deixamos
 Ensaio
 outubro de 2012
 Xerais