(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Autoría: Distrito Xermar (2013)
Autoría: Distrito Xermar (2013)
Autoría: Distrito Xermar (2013)
Autoría: Distrito Xermar (2013)
Autoría: Distrito Xermar (2013)
Autoría: Santos-Díez (Ollo de Vidro-ACAB)  (2008)
Autoría: Santos-Díez (Ollo de Vidro-ACAB)  (2008)
Autoría: Paco Vilabarros (2008)
Esta sección da web da AELG ten como obxectivo conseguir a visibilización social dos escritores e escritoras.

As fotos cuxa autoría corresponde a Eduardo Castro Bal, Santos-Díez, Distrito Xermar e Adrián Ferreiro poden ser reproducidas segundo a licenza CC-BY-SA 3.0 . Para o uso das demais fotos, debe contactar cos seus autores/as.