Centro de Documentación da AELG
Barro na costa
Belén Puñal
Fonte: Protexta 14, Primavera 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)