XI Xornada de Literatura de Tradición Oral. O rol da muller na literatura de tradición oral.
27 de outubro de 2018
Título do vídeo: Conferencia. A muller habelenciosa dos contos orais: Princesas e labregas (segunda parte)
Lugar de gravación: Salón de actos da Deputación de Lugo (Lugo)
Ano de gravación: 2018
Protagonistas do vídeo: Camiño Noia