XI Xornada de Literatura de Tradición Oral. O rol da muller na literatura de tradición oral.
27 de outubro de 2018