XI Xornada de Literatura de Tradición Oral. O rol da muller na literatura de tradición oral.
27 de outubro de 2018
Inauguración. Pilar García Porto, deputada delegada de Cultura, Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da AELG, e Antonio Reigosa, coordinador da Xornada
Conferencia. A muller habelenciosa dos contos orais: Princesas e labregas (primeira parte)
Conferencia. A muller habelenciosa dos contos orais: Princesas e labregas (segunda parte)
Conferencia. Muller que sabe latín, non serve para min
Mesa redonda. A muller imaxinada como paradigma da muller de carne e óso (primeira parte)
Mesa redonda. A muller imaxinada como paradigma da muller de carne e óso (segunda parte)
Conferencia. Meigas: as mulleres sanadoras contra a orde masculina
Conferencia. Pendentes de Ouro Negro. Mulleres e Wolframio (primeira parte)
Conferencia. Pendentes de Ouro Negro. Mulleres e Wolframio (segunda parte)
Mesa redonda. Botando as contas da leiteira. Fantasía ou crúa realidade?
Sesión práctica Regueifa 2.0. Educando en igualdade