"Unha muller foi procesada por ir recibir a beizón dun carballo antes cá de Deus"
Marta Veiga (El Progreso, 28/10/2018)