Do 3 de novembro de 2005 ao 5 de novembro de 2005
Coincidindo co primeiro cabodano do pasamento do polifacético escritor Manuel María, a AELG coorganiza, xunto coa Universidade da Coruña, a AS-PG, a CIG e a Mesa pola Normalización Lingüística o Congreso Manuel María: Literatura e Nación, que se desenvolverá entre os días 3, 4 e 5 de novembro na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña.
Foto da actividade

PROGRAMA

Xoves, 3

 • 16.00 a 16.30      Recepcion de participantes e entrega de material
 • 16.30 a 17.30      Abertura do Congreso (Vexa aquí a intervención do Presidente da AELG, Cesáreo Sánchez)

           Conferencia inaugural: Francisco Carballo

 • 18.00 a 19.30       Primeira Sesión

           O contexto histórico e  sociobiográfico (Francisco Rodríguez Sánchez e Camilo Gómez Torres)

 • 20.00 a 21.00       Segunda Sesión:

           Manuel María como amigo (Alfonso Blanco Torrado, Miguel Anxo Fernán-Vello e Xosé Estévez Rodríguez)


Venres 4

 • 09.30 a 10.30       Comunicacións
 • 11.00 a 12.30       Terceira Sesión

            Manuel María, escritor polifacético (José Viale Moutinho, Felipe-Senén López e Xesús González Gómez)

 • 13.00 a 14.00       Cuarta Sesión:

            Manuel María, xornalista (Margarita Ledo Andión e Miguel Anxo Mato Fondo)

 • 16.00 a 17.00       Quinta Sesión:

            Manuel María e a construción do idioma (Ramón Mariño Paz e Xosé Ramón Freixeiro Mato)

 • 17.30 a 19.00        Sexta Sesión:

            A poesía de Manuel María (Pilar Pallarés García e Marta Dacosta Alonso)

 • 19.00 a 20.00        Séptima Sesión:

            O teatro de Manuel María (María Pilar García Negro e Henrique Rabuñal Corgo)

 • 20.30                     Acto literario-musical

            (Manuel Lourenzo, Santiago Fernández, Inés Cuadrado, Aurora López e o Grupo de Cámara Moriatov)

Sábado 5

 • 09.00 a 10.00        Comunicacións
 • 10.30 a 11.30        Oitava Sesión:

            A narrativa de Manuel María (César Carlos Morán Fraga e Andrés Pociña López)

 • 12.00 a 14.30        Actos da clausura:

            Recital poético conducido por Lois Diéguez (Bernardino Graña, María do Carme Kruckenberg, María Xosé Queizán, Luz Pozo Garzae Xosé Luís Méndez Ferrín)
           
            Conferencia de clasura (Basilio Losada Castro)

            Clausura oficial do Congreso

       Presidencia de Honra
            - Saleta Goi

       Comité científico:
            - Basilio Losada Castro (Universidade de Barcelona)
            - Carlos Paulo Martínez Pereiro (Universidade da Coruña)
            - Francisco Carballo (Historiador e escritor)
            - Francisco Fernández Rei (Universidade de Santiago de Compostela)
            - Gonzalo Navaza (Universidade de Vigo)
            - José Luís Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela)
            - Jurjo Torres Santomé (Universidade da Coruña)
            - Justo González Beramendi (Universidade de Santiago de Compostela)
            - Manuel Ferreiro Fernández (Universidade da Coruña)
            - Margarita Ledo Andión (Universidade de Santiago de Compostela)
            - Pablo González Mariñas (Universidade de Santiago de Compostela)
            - Xosé Estévez Rodríguez (Universidade de Deusto)
            - Xosé Chao Rego (escritor)
            - Xosé Ramón Barreiro Fernández (Presidente da Real Academia Galega e
historiador)
            - Xosé Ramón Freixeiro Mato (Universidade da Coruña)

       Comité organizador:
             Coordinadores:
            - Cesáreo Sánchez Iglesias
            - María Pilar García Negro

            Vogais:
            - Alberte Ansede Estraviz
            - Ana Mourelle Quintáns
            - Anxo Louzao Rodríguez
            - Carlos Callón Torres
            - Eduardo Álvarez González
            - María Xosé Bravo San José
            - María Calvo Gorgal
            - Dores Sánchez Alegre
            - Mercedes Queixas Zas
            - Xoán Xosé Costa Casas
           
            Secretario:
            - Xosé Manuel Sánchez Rei

            Secretaría:
            -Anxo Gómez Sánchez
            -Carme Vilariño Vilariño