O escritor na súa terra: Salvador García-Bodaño. Teis, 2004
17 de xullo de 2004
Salvador García-Bodaño: Presentación do acto
Salvador García-Bodaño: Laudatio
Salvador García-Bodaño: Concesión da letra E