O escritor na súa terra: Salvador García-Bodaño. Teis, 2004
17 de xullo de 2004
Título do vídeo: Salvador García-Bodaño: Concesión da letra E
Lugar de gravación: Centro Cívico de Teis (Vigo)
Ano de gravación: 2004
Protagonistas do vídeo: García-Bodaño, Salvador ; Ruibal, Euloxio R. ; Xosé Ramón Barreiro