O escritor na súa terra: Salvador García-Bodaño. Teis, 2004
17 de xullo de 2004
Título do vídeo: Salvador García-Bodaño: Presentación do acto
Lugar de gravación: Centro Cívico de Teis (Vigo)
Ano de gravación: 2004