Do 2 de maio de 1981 ao 4 de maio de 1981
Foto da actividade

 Vexa o boletín do I Encontro aquí

Conclusións do Congreso que quedaron resumidas nos seguintes apartados:

SENSIBILIZACIÓN DOS MEDIOS
- Exixencia aos medios de comunicación estatais, radio e TV, de que nos seus programas empreguen a lingua galega.
- Que todos os medios de comunicación non reduzan a un gueto as seccións de cultura e literatura galega; poñendo á fronte a un especialista, nesa materia. 
- Reivindicación do acceso do escritor galego aos medios de comunicación.
- Maior participación do escritor.
- Posta en marcha da terceira canle de TV e da cuarta emisora de Radio Nacional en Galiza, exclusivamente en galego.
- Concesión inmediata das emisoras de frecuencia modulada xa solicitadas a aqueles que se comprometeron a emitir exclusivamente en galego.
- Que o escritor se negue a que as súas declaracións sexan traducidas, en calquera dos medios de comunicación galegos.
- A resolución común de non publicar nos medios de comunicación traballos, cando non se reciba unha remuneración digna.
- Reivindicación da presencia de autores de teatro galegos na televisión.
- Creación dunha facultade de Ciencias da Información na universidade galega, ao servicio da lingua e da cultura da nosa comunidade nacional.

ESCRITORES PROFESIONALIZADOS
- Creación dunha sociedade de autores galegos ao través da cal se devenguen os dereitos de autor.
- Centralización das relación económicas do autor e o editor por unha canle unitaria, xestionada ao través da Asociación de Escritores.
- Elaboración dun estudo sobre as irregularidades e arbitrariedades no trato dos autores por parte dos editores e medios de comunicación.

NORMATIVIZACIÓN DO IDIOMA
- Celebración dunha xornada lingüística sobre a normativización do idioma cunha base de acordos de dez puntos que se debatiron na ponencia de Vítor Vaqueiro.
- Propiciar ao máximo o contacto coa literatura das áreas de expresión luso-brasileiras.
- Escola galega e en galego a todos os niveis.
- Que se corrixan os erros e os enfoques erróneos sobre a literatura galega no ensino.
- Derogación do decreto de bilingüismo.
- Uso do galego na Administración.
- Que a Asociación de Escritores saque unha revista bimensual.